PL | EN
PROJEKTOWANIE WENTYLACJI i KLIMATYZACJI

Oferta - wycena instalacji

Niezbędnym elementem dokumentacji projektowej, który pozwala na oszacowanie budżetu na realizację przedsięwzięcia budowlanego, jest wycena instalacji. Przygotujemy ją dla Państwa, na podstawie koncepcji jako wycena szacunkowa, lub na podstawie projektów wykonawczych jako pełne opracowanie kosztorysowe na bazie Katalogu Nakładów Rzeczowych.

Oferujemy naszym klientom możliwość opracowania wyceny:
  • instalacji wentylacji,
  • instalacji klimatyzacji,
  • instalacji grzewczych,
  • instalacji wodociągowych,
  • instalacji kanalizacyjnych,
  • instalacji gazowych,
  • przyłączy.