PL | EN
PROJEKTOWANIE WENTYLACJI i KLIMATYZACJI

Oferta - projektowanie instalacji klimatyzacji

W czasie gorącego lata każdy z nas podejmuje próby obniżenia temperatury w swoim domu, mieszkaniu czy biurze. W obiektach użyteczności publicznej, w lokalach gastronomicznych czy w hotelach, musi być zainstalowana klimatyzacja komfortu. Jest ona również pożytecznym systemem w domach prywatnych. Latem zapewnia chłód, zaś zimą może być dodatkowym źródłem ogrzewania pomieszczeń. Dodatkową zaletą klimatyzacji jest to, że oczyszcza ona powietrze i pozwala na utrzymywanie właściwego, pożądanego poziomu wilgotności powietrza.
W przypadku obiektów technicznych kluczowe znaczenie dla zapewnienia wymaganych parametrów powietrza w pomieszczeniu ma zastosowanie klimatyzacji technologicznej. Jest ona niezbędnym elementem instalacyjnym w takich obiektach jak serwerownie, laboratoria, linie technologiczne, itd.

W zakresie instalacji klimatyzacyjnych najczęściej wykonujemy projekty w oparciu o :
  • Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem w wykonaniu zewnętrznym wyposażone w zespoły pompowe, zbiorniki buforowe lub agregaty wewnętrzne ze zdalnymi skraplaczami
  • Agregaty skraplające obsługujące duże instalacje klimatyzacyjne pracujące na czynnikach chłodniczych ekologicznych R410A ze zmienna ilością czynnika tzw. VRF
  • Mniejsze układy klimatyzacji tzw. Multi Split lub Split
  • Układy odzysku ciepła oparte na instalacjach rurowych z czynnikiem pośredniczącym wodnym lub glikolowym
  • Pompy ciepła powietrze- woda, woda – woda

Opracowujemy projekty klimatyzacji dla budynków z zastosowaniem np.
  • klimakonwektorów w wykonaniach kasetonowych, kanałowych z przewodowym rozprowadzeniem powietrza schłodzonego i z możliwością doprowadzenia powietrza świeżego do pomieszczeń, pracujących jako grzewczo – chłodzące w systemach dwu i czterorurowych
  • klimakonwektorów kanałowych o niskim sprężu jako typowe zastosowanie hotelowe
  • klimatyzatorów w wykonaniach ściennych, kasetonowych, kanałowych i innych pracujących w systemach rozbudowanych freonowych ze zmienną ilością czynnika typu VRF lub jako pojedyncze układy skraplacz – parowacz tj. Split
  • kanałowego rozprowadzenia powietrza schłodzonego centralnie w chłodnicy wentylacyjnej wodnej lub z czynnikiem z bezpośrednim odparowaniem
  • szaf klimatyzacyjnych w pomieszczeniach o ściśle określonych wymaganiach tj. serwerowniach, muzealnych salach wystawowych, szpitalach