PL | EN
PROJEKTOWANIE WENTYLACJI i KLIMATYZACJI

Oferta - projekty budowlane

Ubiegając się o wydanie pozwolenia na budowę wnioskodawca wraz z innymi dokumentami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia, musi przedstawić projekt budowlany. Podejmujemy się zleceń polegających na opracowaniu projektów budowlanych w zakresie branżowym. Przy ich realizacji opieramy się na zamyśle architektonicznym budynku, pożądanej konstrukcji i projektach instalacyjnych - dla instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej i komunikacyjnej. Opracowujemy projekty dostosowane ściśle do wymagań klienta odraz specyfiki projektowanego obiektu. Przygotowujemy projekty budowlane zarówno dla osób prywatnych, budujących domy mieszkalne, jak i firm czy instytucji. Stosujemy przy tym racjonalne i korzystne pod względem ekonomicznym rozwiązania, dążąc do pełnej satysfakcji naszych klientów.