PL | EN
PROJEKTOWANIE WENTYLACJI i KLIMATYZACJI

Oferta - koncepcje projektowe

Bardzo często przy przygotowywaniu projektu instalacyjnego czy budowlanego, w pierwszej kolejności opracowujemy koncepcję projektową. Przystępując do takich prac bierzemy pod uwagę różne aspekty planowanego przedsięwzięcia, zwłaszcza indywidualne wymagania i oczekiwania przedstawiane przez klienta. Analizujemy istniejące i niemożliwe do usunięcia ograniczenia w projekcie oraz aspekty, które wpływają na właściwe planowanie koncepcji projektowej inwestycji. Projekt jest konsultowany z zamawiającym na wielu etapach jego powstawania, dlatego może on brać aktywny udział w tym procesie. Dostosowujemy koncepcję projektową do wymagań technologicznych i lokalizacyjnych. Zawsze dążymy do wyboru najwłaściwszych i najbardziej optymalnych rozwiązań projektowych.